Instrukcje

• Instrukcje drukujemy metod± offsetow±.

Format
Rozmiar instrukcji okre¶lamy wspólnie z klientem.

Papier
Rodzaj papieru okre¶lamy wspólnie z klientem
Standardowo offsetowy 60g. 70g. 80g.

Kolor
wg. wzornika Pantone lub CMYK.

Introligatornia
Instrukcje wielostronicowe:
• szyte zszywkami
• klejone

Instrukcje składane:
• falcowanie do dowolnego formatu
Instrukcje

Instrukcje


© Drukarnia Green