Koperty

• Koperty drukujemy metod± offsetow±.

Format
Format kopert okre¶lamy wspólnie z klientem.
Standardowe formaty kopert to:
• C6 (114 x 162 mm)
• C5 (162 X 229 mm)
• C4 (229 x 324 mm)
• B5 (176 x 250 mm)
• B4 (250 x 353 mm)
• DL (110 x 220 mm)
• C6/5 (114 x 229 mm)

Sposoby zaklejania
• sk - samoklej±ce
• hk - samoklej±ce z paskiem do zerwania

Rodzaje kopert
• bez okienka
• z okienkiem

Druk
• Standardowo drukujemy na gotowych
   kopertach
• Druk całej powierzchni możliwy jedynie po
   wcze¶niejszym ustaleniu

Kolor
wg. wzornika Pantone lub CMYK.


sk

Koperta sk
hk

Koperta hk


© Drukarnia Green