Sposoby przekazania pliku

Materiały Ľródłowe możecie Państwo dostarczyć poprzez:

• FTP (UWAGA: sam plik graficzny skopiowany na nasz serwer nie jest tożsamy
   ze złożoniem zamówienia - należy dodatkowo przesłać zamówienie z parametrmi
   druku i danymi zamawiaj±cego)
• e-mail
• kuriera lub taxi (na płycie CD)
• lub osobi¶cie dostarczyć do naszego biura

Pliki najlepiej radzimy dostarczać bezpo¶rednio na nasz serwer FTP.© Drukarnia Green