Jak przygotować prace

Ważne informacje
• czcionki należy zamienić na krzywe
• spady powinny mieć po 1,5mm dookoła użytku (czyli obszar będzie o 3 mm większy
   od właściwego formatu)
• istotne elementy (teksty, loga, zdjęcia jeżeli nie są umieszczone "na spad" powinny być
   odsunięte od lini cięcia min 2 mm)
• czarne teksty na kolorowym tle powinny być nadrukowane - niedopuszczalne jest
   generowanie czarnego tekstu z 4 kolorów
• w przypadku druku kolorów separowanych PANTONE prosimy o dokładne sprecyzowanie
   kolorów w powyższej skali.
• rozdzielczość bitmap minimum 300 dpi (grafika z prezentacji internetowej
   bez przetworzenia nie nadaje się do zastosowań poligraficznych), w przypadku
   większych plakatów 200dpi
• cienkie linie należy definiować w jednym kolorze - czarna apla powinna być "podbita"
   50% Cyan i %50 Magenty
• Należy zwracać uwagę na nadrukowania innych kolorów poza czarnym, może to bowiem
   przynieść niespodziewane, zazwyczaj niepożądane rezultaty.
• Wszystkie stosowane kolory należy ustawić w modelu CMYK lub z dodatkowych
   Pantone.

Spady
• jest to drukarski termin na określenie tej części arkusza, który po wydrukowaniu pracy zostanie odcięty w gilotynie. Innymi słowy chcesz wydrukować ulotkę A4 (29,7 x 21 cm), ale projektujesz ją, pracując na większym arkuszu 31x22 cm. Dodajesz prowadnice, które określają Twój docelowy rozmiar strony i zarazem pokazują to, co zostanie odcięte po wydrukowaniu. Zdjęcia i tło również ustawiasz tak, by ich część została przycięta. Po co to wszystko? , Po to, abyś po wydruku miał nie tylko ulotkę zadrukowana od brzegu do brzegu, ale i w wybranym przez Ciebie formacie. W ten sposób przygotowana ulotka wygląda profesjonalnie!

Marginesy
• Inną sprawą, o której trzeba pamiętać projektując ulotkę, wizytówkę czy chociażby naklejkę do druku, to marginesy. Staraj się, aby tekst nie kończył się tuż przy brzegu wizytówki czy ulotki. Pracując, często widzisz swoją pracę na ekranie komputera w dużym powiększeniu, łatwo wówczas ulec złudzeniu, że miejsca do brzegu jest dużo. Nie bój się marginesów, dzięki nim często praca wygląda o wiele lepiej, bardziej przejrzyście i elegancko niż bez nich! Zawsze możesz użyć linii pomocniczych, które wyznaczą margines podczas projektowania lub składania pracy. Istotne elementy (teksty, loga, zdjęcia jeżeli nie są umieszczone "na spad" powinny być odsunięte od lini cięcia min o 2-3 mm).

Rozdzielczość
• jest to miara odwzorowania szczegółów, liczba kwadratów zawierających informację o kolorze, przypadających na cal. Łatwo zatem zauważyć, że im kwadraty z informacją o kolorze są mniejsze, mniej widoczne, tym jakość zdjęcia powinna być lepsza, gdyż krawędzie fotografowanych obiektów i przedmiotów są mniej poszarpane, są bardziej płynne. 300 dpi (dots per inch , czyli punktów, kwadratów o których piszemy) zalecane do druku wzięło się stąd, że ludzkie oko przestaje dostrzegać, wyróżniać poszczególne punkty, jeśli jest ich 300 bądź więcej.

Typowe błędy
• brak dołączonych fontów
• zdjęcia o niskiej rozdzielczości
• za małe spady lub ich brak
• elementy graficzne w formacie RGB lub inne niż CMYK lub Pantone
• czarny tekst generowany z 4 kolorów
• zbyt cienka grubość linii

Poprawność składu
Nasza firma nie ma obowiązku kontroli poprawności przygotowanych prac (kontroli poprawności tekstu, błędów ortograficznych i literowych oraz poprawności przygotowania do druku - ustawienia nadlewek, nadrukowań, jakości skanów) o ile w zleceniu nie zaznaczono inaczej, i nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia w jakości wykonanej pracy, jeżeli wina powstałych niedociągnięć leży po stronie osoby przygotowującej projekt.

Jak zapisać plik
Prace wykonywane na platformach MAC przyjmujemy jedynie w postaci zamkniętych plików postscriptowych Prosimy o dostarczanie projektów w następujących formatach: COREL DRAW (fonty zamienione na krzywe) EPS w wersji max 8 kompozytowe: pdf, prn, ps bitmapy: tiff, psd, jpg, bmp Pragniemy wyraźnie zaznaczyć że pliki dostarczone w formacie MS WORD bądź innym z pakietu MS OFFICE są jedynie wytycznymi do wykonania przez nas projektu. Przed dostarczeniem dużych plików zalecamy skompresowanie ich programami ZIP lub RAR. - czcionki należy zamienić na krzywe - spady powinny mieć po 1,5mm dookoła użytku (czyli obszar będzie o 3 mm większy od właściwego formatu) - istotne elementy (teksty, loga, zdjęcia jeżeli nie są umieszczone "na spad" powinny być odsunięte od lini cięcia min 2 mm) - czarne teksty na kolorowym tle powinny być nadrukowane (opcja overprint) - niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z 4 kolorów - w przypadku druku kolorów separowanych PANTONE prosimy o dokładne sprecyzowanie kolorów w powyższej skali. - rozdzielczość bitmap minimum 300 dpi (grafika z prezentacji internetowej bez przetworzenia nie nadaje się do zastosowań poligraficznych), w przypadku większych plakatów 200dpi - cienkie linie należy definiować w jednym kolorze - czarna apla powinna być "podbita" 50% Cyan i %50 Magenty - Należy zwracać uwagę na nadrukowania innych kolorów poza czarnym, może to bowiem przynieść niespodziewane, zazwyczaj niepożądane rezultaty. - Wszystkie stosowane kolory należy ustawić w modelu CMYK lub z dodatkowych Pantone. Ustalanie kolorów powinno odbywać się z pomocą wzornika CMYK, ponieważ kolory wyświetlane na monitorze bez kalibracji różnią się od ostatecznych na wydruku - różnica pomiędzy paletą RGB a CMYK. Typowym przykładem błędu początkujących jest używanie koloru RED, GREEN, BLUE które na ekranie bez korekcji są bardzo jaskrawe, niestety na wydruku wychodzą zupełnie inaczej. - Pasery są to "krzyżyki" potrzebne zarówno do montażu jak i w druku (do pasowania kolorów). Powinny być dołożone do naświetlanej pracy (automatycznie lub ręcznie). Jeżeli pasery dokładamy ręcznie należy pamiętać iż powinny znajdować się na wszystkich separacjach (kolor registration). Do paserów dołączamy także opis kolorów CMYK oraz dodatkowych. - Przygotowany plik postsriptowy (zwany dalej PS), powinien zostać "podejrzany", najlepiej przy użyciu programu Adobe Distiller. Program ten tworzy nowy plik z rozszerzeniem PDF, który oglądamy w programie Adobe Reader. Możemy zobaczyć czy praca nie jest obcięta, czy nie ma problemu z fontami (polskie znaki). - Kod kreskowy traktowany jest często w programach wektorowych jako specyficzny obiekt OLE i stosowany jest w nim kolor czarny, ale z modelu RGB. Podczas wysyłania pliku jest on separowany na cztery składowe w modelu CMYK. Taki kod może być niemożliwy do odczytania przez czytniki kodów. Należy wyeksportować kod do jakiegokolwiek formatu wektorowego, ponownie go zaimportować i wtedy, gdy jest już edytowalny zmienić mu wypełnienie na kolor czarny z modelu CMYK. - Teksty z programów biurowych np. Word"a kopiowane do programów graficznych (przez OLE) zawsze są w modelu koloru RGB, należy dokonać świadomej konwersji na CMYK. Więcej informacji znajdziesz w poradniku DTP
 


© Drukarnia Green