Realizacja zamówienia

Kosztorys:
Zapytania o wycenę należy przysyłać na adres wydawnictwo@post.pl lub drukarniagreen@drukarniagreen.com lub telefonicznie. Prosimy dokładnie określić wszystkie parametry druku niezbędne do wykonania kalkulacji. Odpowiedź wysyłana jest przez opiekującego możliwie tak szybko jak tylko możemy.

Zamówienie:
Aby rozpocząć proces produkcji musimy otrzymać od Państwa zamówienie. Można je złożyć mailem na adres wydawnictwo@post.pl lub drukarniagreen@drukarniagreen.com

Przygotowanie materiałów:
Materiały do przygotowania przez nas projektu można przesłać na adres wydawnictwo@post.pl lub drukarniagreen@drukarniagreen.com

Akceptacja projektu:
Akceptacja projektu musi być dokonana poprzez mail lub fax. Nie przyjmujemy akceptacji telefonicznie.

Realizacja zamówienia:
Termin realizacji liczony jest od momentu akceptacji projektu przez Klienta, bądź dostarczenia gotowych materiałów do druku. Data realizacji ustalana jest każdorazowo indywidualnie w zależności od: rodzaju pracy, uszlachetniania, ilości aktualnie przyjętych zleceń.

Drukarnia Green nie odpowiada za opóźnienia realizowanego zamówienia spowodowane nieterminowym (ustalonym przy składaniu zamówienia) dostarczeniem gotowych materiałów przez Klienta do druku, jak również brakiem akceptacji projektów lub wydruków próbnych.

Zobowiązujemy się do przestrzegania przyjętych przez siebie terminów realizacji, jednak zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany w przypadkach uniemożliwiających wykonanie pracy w przyjętym terminie z przyczyn niezależnych od naszej firmy (awaria maszyn w drukarni, przerwa w dostawie energii elektrycznej itp.).

Dostawa towaru:
Przy zamówieniach powyżej 200 zł. brutto, na terenie Łodzi i okolic towar dostarczamy bezpłatnie. Na życzenie klienta możemy go również wysłać dowolną firmą kurierską. Koszty wysyłki pokrywa klient. Przy odbiorze zamówienia należy koniecznie sprawdzić kompletność i stan przesyłki, w przeciwnym razie reklamacje nie będą rozpatrywane. Drukarnia Green nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe podczas transportu przez firmę kurierską. Odpowiedzialność ponosi firma kurierska.

Warunki płatności:
Podstawową formą płatności jest przedpłata na podstawie Faktury Pro Formy.© Drukarnia Green