Reklamacje

Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia pod względem ilościowym i jakościowym odebranego towaru w ciągu 2 dni od dnia jego odbioru. W przypadku jakichkolwiek reklamacji Zamawiający powinien zgłosić to do nas telefonicznie oraz mailowo w terminie do 7 dni od momentu odbioru zlecenia. Termin ten nie dotyczy reklamacji związanych z uszkodzeniem towaru podczas transportu. Reklamacje zobowiązujemy się rozpatrzyć w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest zwrot pełnego nakładu, wraz z pisemnym sprecyzowaniem przyczyn wnoszenia reklamacji. Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości dostawy. W przypadku błędu z naszej strony zobowiązujemy się wykonać zlecenie poprawnie po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących reklamacji z Zamawiającym, chyba że strony postanowiły inaczej.

W przypadku błędu z winy Zamawiającego np. w skutek przesłania źle przygotowanych materiałów do druku, Zamawiającemu nie przysługuje prawo wnoszenia roszczeń. (nie odpowiadamy za treść w projektach) Nie ponosimy odpowiedzialnoœci za projekty w nieodpowiednim programie (Word, Exell, i podobne)

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towaru. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół szkodowy poświadczony przez przewoźnika firmy kurierskiej. W przeciwnym razie reklamacja ta nie będzie rozpatrywana przez firmę kurierską. Następnie należy niezwłocznie powiadomić o tym nas mailem na adres wydawnictwo@post.pl lub drukarniagreen@drukarniagreen.com.


© Drukarnia Green